Coachende vaardigheden: een must voor iedere professional! de Baak.

Coachende vaardigheden helpen je als professional om effectievere gesprekken op een diepere laag te kunnen voeren. Ze zijn helpend wanneer je werkt in een steeds veranderende organisatie of in wisselende teams. Wat zijn coachende vaardigheden eigenlijk en wat is het effect? We vroegen het Miranda Huiden, trainer in Coaching on the Job.

“Iemand die zijn coachende vaardigheden ontwikkelt, groeit niet alleen zelf maar laat ook de ander groeien. Je ervaart dat anderen in je omgeving zaken zelf en met meer plezier oppakken omdat je ze anders benadert. Je hebt een beter contact, gesprekken worden anders. Je werk geeft meer vervulling. Er ontstaat veel meer commitment omdat je de beweegredenen van de ander begrijpt. En niet alleen op het werk maar ook thuis zullen je gesprekken anders worden. Als je in staat bent echt contact te maken, om beter te delen, is er minder onuitgesproken. Je kunt de verantwoordelijkheid laten bij wie het hoort. Dat geeft jezelf rust en je laat de ander groeien.”

trapliften

coachende vaardigheden

1. Een coach heeft zelfkennis, zelfvertrouwen en een authentieke en transparante werkwijze. De gecoachte staat centraal, niet hij (of zij!). Hij heeft een doorleefde visie op coachen en leren, kent zijn mogelijkheden en beperkingen en bewaakt zijn grenzen. Hij weet niet alleen veel, hij laat het ook zien, gebruikt verschillende modellen en methoden, en blijft zichzelf evalueren en ontwikkelen.

2. Een coach heeft vertrouwen in het vermogen van de gecoachte keuzes te maken en zelf zijn koers uit te zetten, te leren van zijn ervaringen en zelf oplossingen te vinden. Hij werkt door ‘niet te weten en niet te werken’ (de koers en inhoud van het traject laat hij over aan de gecoachte).

3. Hij werkt op basis van gelijkwaardigheid en er is commitment over rollen en werkwijze. Hij verplicht zich tot resultaatgericht en gefaseerd werken, waarbij de weg ook als doel wordt gezien.

4. Hij benadert situaties met open vizier en vanuit verschillende invalshoeken, maar altijd positief en ontwikkelingsgericht, waarbij hij de gecoachte en diens
leerthema’s, waarden en verlangens centraal stelt, niet de inhoud. Hij zet aan tot bewustwording, beweging en perspectiefverbreding.

5. Nieuwsgierigheid en compassie gaan bij hem hand in hand. De gecoachte heeft zijn interesse en volledige aandacht vanuit een respectvolle en accepterende grondhouding.

6. Een coach is zeer goed in: actief luisteren, vragen stellen, confronteren en het inzetten van intuïtie. Hij is in staat gedrags- en denkpatronen en leerthema’s te signaleren, te benoemen en bespreekbaar te maken. Hij maakt optimaal gebruik van wat er besproken wordt en van wat zich voordoet tijdens een coachbijeenkomst.

7. Hij heeft oog voor contextuele factoren en focust op de beïnvloedingsmogelijkheden van de gecoachte daarbinnen.

8. En, héél belangrijk: hij gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie.

VDAB investeert in coachende vaardigheden voor al haar leidinggevenden Training Coaching Square.
Visie van de VDAB rond leiderschap en het belang van coaching en coachende vaard igheden. Leiderschap opnemen en coachende vaardigheden gebruiken heeft alles te maken met zorg dragen voor de persoon van de medewerker door te zoeken naar kansen om hem te laten groeien en leren.  Meubels op maat kopen
Definitie Coachen.
Alles over competenties, kwaliteiten en vaardigheden! Wat is een competentie? Wat is de definitie van de competentie coachen? Een definitie voor de competentie coachen het stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. Ontmossen van daken
Ontwikkel je coachende vaardigheden Vlaanderen Intern. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Ontwikkel je coachende vaardigheden. Coachende vaardigheden: opleiding voor alle personeelsleden. Heb je als personeelslid van de Vlaamse overheid interesse in coaching? Wil je meer weten over hoe je zelf een aantal technieken kunt toepassen? Neem dan deel aan de opleiding coachende vaardigheden. waterverzachter
Coachen.
Wanneer een medewerker nieuwe vaardigheden onder de knie moet krijgen, neemt in veel organisaties de direct leidinggevende de rol van coach op zich. Als leidinggevende ken je de medewerker immers goed, spreek je dezelfde taal en kun je goed inschatten in welke cultuur en structuur de medewerker zich bevindt.
Noodzakelijke vaardigheden van een coach Redactie HR Rendement.
Fiscale aspecten individueel loopbaanbudget. Vaardigheden van een coach. Interne of externe coach voor het coachingstraject. Coachingsmethoden en stijlen. Naar alle tools. Haal het maximale uit Rendement.nl. Rendement.nl is uw online adviseur op maat. Stel een vraag en vind direct het antwoord binnen de uitgebreide kennisdatabank of via ons team van zakelijke experts. Rendement.nl, het beste antwoord op uw vraag. Maak voordelig kennis. Talent heeft bevestiging nodig om te kunnen groeien. Draagvlak binnen de organisatie nodig voor succesvol coachen. Coaching is niet geschikt voor elke situatie. Financieringsgids 2018 voor mkb-ondernemers beschikbaar. Coachingstraject kan ontwikkeling werknemer redden. Stel bij disfunctioneren een verbeterplan op. Verbetertraject cruciaal bij disfunctioneren. Coachende manager kan bindende factor zijn. stockwagens
8 vaardigheden van een coach GORTcoaching Gratis oriëntatiegesprek.
GORTcoaching 8 vaardigheden van een coach. 8 vaardigheden van een coach. jul 4, 2011 Coach Werk, Coaching en Begeleiding, Goede Coach, Wat is Coaching. Een coach heeft zelfkennis, zelfvertrouwen en een authentieke en transparante werkwijze. De gecoachte staat centraal, niet hij of zij.
De vier belangrijkste typen coaching, vaardigheden valkuilen.
De twee bondscoaches zijn heel expliciet over af en toe stevig sturen, knopen doorhakken, confronteren en disciplineren. Is dat niet iets waar de coachende manager ook baat bij kan vinden! Technieken die in coaching gebruikt worden blijken soms ook individuele personen op weg te kunnen helpen.: baume mercier